ESwith E-Ticaret Platformuna Hoşgeldiniz    | 

İptal ve İade Koşulları

Eswith, Satıcılar ile Alıcılar’ı yalnızca kredi kartıyla ödeme yapma imkanı sunma maksadı ile bir araya getirmektedir. Satıcılar ve Alıcılar, Şirket’in satışa sunulan Ürünler’in herhangi bir nedenle iadesine ilişkin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  • Eswith üzerinden Alıcı ve Satıcı’nın bir araya getirilmesi ile kurulan sözleşme kapsamında Satıcı’nın sorumluluğu, Alıcı tarafından satın alınan Ürün’ü mümkün olan en kısa süre içerisinde, tam, eksiksiz, usulüne uygun ve ayıptan ari olarak ve Alıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden bildirdiği bilgilere uygun olarak göndermek ve Alıcı’nın yükümlülüğü satın aldığı Ürün’ün bedelini Eswith tarafından belirlenen şekilde ödemek ve kendisine gönderilen Ürün’ü teslim almaktır.
  • Alıcı, satın aldığı Ürün’ün kendisine tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde iade hakkını kullanmaz ise, bu süreden sonra Ürün’ü kabul etmiş sayılır.
  • Satın aldığı Ürün’ü iade etmek isteyen Alıcı, Satıcı ile bağlantı kurmakla yükümlüdür. Satılan Ürün’ün iadesine ilişkin tüm sorumluluk Satıcı üzerinde olup Şirket’in kendisine bildirilen hukuka aykırı durumlarda yetkili mercilere yapacağı bildirimler haricinde Alıcılar’a yardım etme ve destek sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • Ürün’ün iadesi halinde Alıcı, kendisine teslim edilen Ürün’ü, Ürün’e herhangi bir zarar vermeden ve kendisine teslim edildiği haliyle Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu konudaki sorumluluk Alıcı’dadır.
  • Ürün’ün iade edilmesinde kullanılan gönderi sebebiyle doğacak her türlü masrafı karşılamak Satıcı’nın yükümlülüğüdür. Alıcı ve Satıcı, Eswith’in bu konuda herhangi bir yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.
  • Alıcılar ve Satıcılar, Ürün’ün herhangi bir sebeple iade edilmesi halinde Şirket’in tahsil ettiği hizmet bedelini, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’nin 12/A maddesi hükümleri kapsamında bedelin henüz Satıcı’ya aktarılmadığı hallerde Alıcı tarafından cayma hakkının kullanıldığı durumlar haricinde, iade yükümlülüğünün hiçbir şart ve koşul altında bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme Alıcı’nın elektronik onayı tarihinde düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme, Alıcı’nın elektronik onayı tarihinde yürürlüğe girecektir.