ESwith E-Ticaret Platformuna Hoşgeldiniz    | 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR:

SATICI:

Adı – Soyadı / Ünvanı :
VKN veya TCKN :
Adresi : /
Telefon :
E-posta :

ARACI HİZMET SAĞLAYICI:

Ünvan : ESQOSOFT Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.
MERSİS no : 0380113735300001
Adresi : Adalet Mah. Manas Blv. no.39/3408 Bayraklı/İZMİR
Telefon : 0232 400 21 27
E-posta : info@eswith.com

ALICI (TÜKETİCİ):

Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :

SATIN ALINAN ÜRÜN:

Ürünün Adı :
Adedi :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Teslim Süresi : -
Kargo Ücreti : Nakliyeye ilişkin kargo ve gönderim masrafları Satıcı’ya aittir. Bu bedel önceden net olarak hesaplanmamaktadır.
Toplam Sipariş Tutarı (KDV Dahil) :
Ödeme Şekli : Kredi kartı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

2.2. İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında Eswith. (“Şirket” veya “Eswith”) yalnızca ve sadece Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında sağlayıcı sıfatını haiz olup Alıcı, Eswith.’nin ürüne ve ürünün gönderilmesine ilişkin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Satın alınan ürünün bedeli Eswith tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek olup Alıcı ürünün bedelini Eswith’e ödemekle, ürün bedelini Satıcı’ya ödemiş sayılacaktır. Alıcı’nın ilgili mevzuat kapsamında iade hakları saklıdır.

3.2. İşbu Sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcıdır. İşbu Sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşmenin taraflarına aittir. İşbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

3.3. Alıcı, 1. maddede belirtilen Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

3.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, listelendiği şekle niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. Bu kapsamda Alıcı, Eswith’in ürüne ve ürünün gönderilmesine ilişkin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu durumun ürünün Satıcı tarafından anlaşmalı kargo şirketleri vasıtası ile gönderilmesi durumunda da değişmeyeceğini kabul eder.

3.5. Eswith’in herhangi bir nedenle ürün bedelini Alıcı’ya ait kredi kartından çekememesi veya ürünün kullanıma başlanmasından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Eswith’e ödememesi halinde Eswith ürünün kullanımını durdurma hakkına sahiptir.

3.6. Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Eswith’in bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle kullanılamaması halinde kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki gibi olacaktır:

3.7.1. Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır. Alıcı kredi kartı ile alışveriş yapabilir. Kredi kartı ile verilen siparişler, kredi kartından işbu Sözleşme uyarınca Alıcı tarafından ödenmesi gerekli tutarın blokesinin yapıldığı an işleme alınacaktır.

3.7.2. Kredi kartı ile alınmış ürünlerin iadesi durumunda Eswith, Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapmaz, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir.

3.8. Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen kendilerine ait bilgilerin internet sitesine/uygulamaya girdikleri bilgiler olduğunu, bu bilgileri herhangi bir sebeple yanlış veya eksik girmeleri halinde dahi bu Sözleşme’nin kendileri tarafından sağlanan bilgilerle geçerli olacağını, internet sitesinin/uygulamanın Alıcı ve Satıcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmadığını ve ayrıca, Alıcı’nın ve Satıcı’nın işbu Sözleşme’nin ifa edilebilmesi için birbirlerine ve/veya Eswith’e aktardıkları kişisel verileri ile sair bilgilerinin, Sözleşme’nin ifası kapsamıyla sınırlı olmak üzere ve Sözleşme konusu ürünün gönderilebilmesi için posta hizmet sağlayıcılara aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.9. Alıcı, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul eder.

4. CAYMA HAKKI

4.1. Alıcı; malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’nın Anlaşmalı Kargo hizmeti ile sağlayacağı iade kargo kodu kullanılması durumunda Satıcı’ya ait olup öngörülen dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise Alıcı’ya aittir.

4.2. Cayma bildirimi, Eswith de yer alan "Talep / İade Kaydı Oluşturma" formu üzerinden açılacak kayıt ile bildirilecektir.

4.3. Satıcı, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı ve ürün bedelini Alıcı’ya ya da Eswith’e iade etmeyi taahhüt etmektedir.

4.4. Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1 uyarınca cayma hakkının aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

4.4.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

4.4.2. Tüketicinin istekleri, talepleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

4.4.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

4.4.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

4.4.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

4.4.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

4.4.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

4.4.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

4.4.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

4.4.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

4.4.11. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin mallar,

4.4.12. Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin mallar,

4.4.13. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen mallar

4.4.14. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

5. MÜCBİR HALLER

5.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

6. YETKİLİ MAHKEME

6.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6.2. İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


7. YÜRÜRLÜK

7.1. İşbu Sözleşme Alıcı’nın elektronik onayı tarihinde düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme, Alıcı’nın elektronik onayı tarihinde yürürlüğe girecektir.